عملکرد حاکمان : قضاوت مردم

 

 امام علی (ع):

     مردم  دشمن آن اند که

                                          نسبت به آن آگاهی ندارند.

 

 

امام هادی (ع) می فرمایند:

-  از کسی که بر او خشم گرفته ای

                                                  صفا وصمیمیت مخواه ,

-از کسی که به او خیانت کرده ای

                                                     وفا مطلب ,

- و از کسی که به او بدبین شده ای

                                              انتظار خیر خواهی نداشته باش

که

دل دیگران برای تو همچون دل توست برای آنها.

 

 

به قول  امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر:

 

-         مردم یا در دین با تو برادر هستند، یا در خلقت با تو برابر .

 

-         مردم همیشه درباره عملکرد حاکمان گذشته و حال قضاوت می کنند.

 

 

/ 0 نظر / 90 بازدید