دکتر علی شریعتی: ترس از فهمیدن

 

 

دکتر علی شریعتی:

 

    اگر مثل گاو گنده باشی،

                                                    میدوشنت،

 

     اگر مثل خر قوی باشی،

                                                     بارت می کنند،

 

      اگر مثل اسب دونده باشی،

                                                       سوارت می شوند.

 

... ..................

                  فقط از فهمیدن تو می ترسند .

 

 

- خدایا ! رحمتی کن

                     تا ایمان، نان و نام برایم نیاورد،

                                     قوتم بخش

                                                تا نانم را

                                           و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم

                   تا از آنها باشم که

                                           پول دنیا را میگیرند

                                                               و برای دین کار میکنند

                       نه از آنان که

                                          پول دین را میگیرند

                                                                و برای دنیا کار می کنند

 

 

 

/ 1 نظر / 75 بازدید
محامد

ممنونم ازدرج مطلب فوق گویی این سخن(ترس از فهمیدن) اززبان خود شماست چرا که یاد آوری سخن این بزرگ مردان در زمانی که خیلی هااز نامشان در هراسند درک و جرات می خواهد خواهشمندم این گونه مطالب را در قالب های دیگری (صوتی فلش فیلم های کوتاه و..)بیاورید در قالب هنری تاثیر زیادی دارد.