خواب آشفته

 

 سخنان زیبا از دکتر علی شریعتی:

 

نمی دانم       پس از مرگم چه خواهد شد

 

نمی خواهم بدانم      

                     کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

 


ولی بسیار مشتاقم     

                           که از خاک گلویم سوتکی سازد

 

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یک ریز

ولی

 پی در پی و آرام،

                دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد


                و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید